Inburgeringsceremonie op gemeentehuis van Brasschaat (video)

Inburgeringsceremonie op gemeentehuis van Brasschaat

BRASSCHAAT - De inburgeringsreceptie vond plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis. Enkele inburgeraars spraken er over het traject dat ze aflegden en over hun toekomstdromen in Brasschaat.

Waarnemend burgemeester Koen Verbercke sprak in zijn toespraak waardering uit voor de geleverde inspanning van deze nieuwkomers en heette hen van harte welkom.

Samen met het Agentschap voor  Integratie en Inburgering organiseert de gemeente Brasschaat om de twee jaar een inburgeringsceremonie. De eerste vond plaats in 2014. Toen behaalden 47 inburgeraars hun attest. Het inburgeringstraject omvat het aanleren van de Nederlandse taal, werkbereidheid-opstap naar de arbeidsmarkt en lessen en informatie over de samenleving in Vlaanderen.

56 nieuwe Brasschaatenaren krijgen inburgeringsattest